Φορολογική δήλωση

Η φορολογική μου δήλωση εκκαθαρίστηκε μετά από μήνες. Είναι μηδενική. Αλληλούια!
0