Πρόγραμμα Κιν.Λέσχης Πάτρας και imdb λινκς

 1. The Deep Blue Sea  - http://www.imdb.com/title/tt1700844/
 2. The Man Who Knew Too Much  - http://www.imdb.com/title/tt0049470/
 3. Medianeras  - http://www.imdb.com/title/tt1235841/
 4. All About Eve - http://www.imdb.com/title/tt0042192/
 5. Katyn  - http://www.imdb.com/title/tt0879843/
 6. L'exercice de l'Etat - http://www.imdb.com/title/tt1781843/
 7. Las acacias - http://www.imdb.com/title/tt1754078/
 8. Les neiges du Kilimandjaro - http://www.imdb.com/title/tt1852006/
 9. Elena - http://www.imdb.com/title/tt1925421/
 10. Monsieur Lazhar - http://www.imdb.com/title/tt2011971/
 11. Hearat Shulayim - http://www.imdb.com/title/tt1445520/
 12. Shadow Dancer - http://www.imdb.com/title/tt1770734/
 13. Ugetsu monogatari - http://www.imdb.com/title/tt0046478/

0