Έχουμε εθνικές εκλογές

Πέρα από τα τα κοινότυπα, τα καθημερινά και σκεπτόμενος το ατυχές γεγονός που προέκυψε για ένα φίλο και το στενό οικογενειακό περιβάλλον του, η υγεία είναι πάνω όλα. Βράσε σχέσεις, εκλογές, ανατροπές, ευρώ και πολιτικά πράγματα. Έχουμε εθνικές εκλογές...
0