Ποδηλατόδρομοι..

Κάτι παρόμοιο θα γίνει και στη Ελλάδα με τους ποδηλατόδρομους και τις λωρίδες των λεωφορείων. Θα είναι συνεχώς καταλυμένοι από πεζούς, εμπόδια και αυτοκίνητα. Ποδηλατόδρομοι... ευχαριστώ δε θα πάρω. Προτιμώ όλο το δρόμο.

3