Τρωκτικο android app

Διαθέσιμο από το android market για android 1.6 και πάνω:

* Σημείωση entries ως διαβασμένα/με αστερίσκο
* Share (Gmail, Twitter, Facebook)
* Αυτόματα updates κάθε 5 λεπτά, με text notification και vibration.
0