Το στρατόπεδο μου

Αυτές τις μέρες ορκίστηκε ένας πολύ καλός μου φίλος και αρκετοί γνωστοί στρατιώτες. Επι την ευκαιρία να η φωτογραφία της εισόδου του Συντάγματος της ΕΛΔΥΚ στην Μαλούντα Λευκωσίας.

Χωρίς να το καταλάβω έθεσα στον τίτλο το κτητικό μου... το στρατόπεδο μου (για λόγους που ίσως ποτέ να μην κατανοήσουν οι νέοι στρατιώτες που αναφέρθηκα πριν).
0