Μνήμη!!!

Επιτέλους μετά απο παρακάλια 4 μηνών, έχουμε 2 Gβ μνήμης στα εταιρικά PC... Καλύτερα βέβαια να είχα 4 Gb αλλά ας είναι...
0