Ποδηλατοπορεία, Bike Protest

Φωτογραφίες τραβηγμένες στη ποδηλατοπορεία της 20η Οκτωβρίου στην Αθήνα είναι διαθέσιμες στα public picasa web albums μου.

Photos taken in Athens, during the 20th of October bike protest are available at my public picasa web albums.

Link
0